[email protected]
¥ÁöÁ©Â•
Áê
úÁœÁÅ«ÁÛ¦Á¥ÁÅ
The Four Supreme Aphorisms
From the four Vedas
[email protected]
"¡ÁëüÂÚþÁÏ £ëÿÁé "
(†
ÊížÁ¥ÁÅ)
¦ÊþʯÁœÊ ªÁǛ͜ĞÁÏ, üÏ
ÁëœÃ
©Âê•
Á§ÍœÃúÁ |
³ÂížÁí³ÂížÁÅ ©ÃüÂþÂœÃ,
yaenaekshatae
srunoteedam,
jighrati vyaakaroti ||
cha |
œÁœÁåëüÂÚþÁ
¥ÁŞħÜÁ¥÷
Swaadwa swaadu vijaanaati, tat prajnaanam udeeritam ||
[email protected]
Rig. Itaraeya, Lakshna
Prajnaanam Brahma
• That which cannot be perceived by
• The five special senses (we ordinarily are
endowed with) – namely the vision,
hearing, smell, touch and taste
• But that special power within us which is
responsible for our experiencing the world
through the five senses – that Prajnaanam
is Brahma
Brahman is the Chaitanyam
[email protected]
Rig. Itaraeya, Lakshna
"¡ÁëüÂÚþÁÏ £ëÿÁé "
(†
ÊížÁ¥ÁÅ)
úÁœÁŧÁÅéŽÊÏžÁë žÊ©Ê«ÁÅ,
¥ÁþÁÅ´ÂêªÁí 
Á©ÂžÃ«ÁÅ |
úËœÁþÁê ¥Ê
ÁÏ £ëÿÁéœÁÐ ¡ÁëüÂÚþÁÏ
|| aswa gavaadishu |
chaturmukhaendra £ëÿÁé¥Á¦Áê¡Ã
daevaeshu, manushya
chaitanyam yekam brahmatah prajnaanam brahma mayyapi ||
[email protected]
Rig. Itaraeya, Lakshna
Prajnaanam Brahma
• From The Creator, Indra and other Gods
• to the human beings, horses, cows etc.,
• that same, single sentient energy or
Chaitanyam is termed as
• The Prajnaanam Brahma
Brahman is the Chaitanyam
[email protected]
Rig. Itaraeya, Lakshna
"€ÿÁÏ £ëöÁé¬Ãé"
(¦ÁüŧÊížÁ¥ÁÅ)
¡Á§Ã¡Áõ§ÁßÐ ¡Á§ÂœÂé¬Ãéþ÷, žÊÿÊ
©ÃžÂêŸÃ•
§Ûà |
£ÅžÊã³Âð¯ÃœÁ¦Á  ¬ÃáœÂí
¬ÁÅæ§ÁþÁäÿÁ
paripuurnah
paraatma, asmin¥ÃœÄ§ÁêœÊ
daehae vidyaadhi ||
kaarini |
Buddhaessaakshi tayaa sthitwaa sphuran na aham iteeryatae ||
[email protected]
Yajur. Brahmachaaranya, Swanubhava
Aham Brahma Asmi
In this body
• That which is complete and perfect
• Supreme and is the monarck for all
perception
• Seated as witness above the Intellect
• And beyond comprehension
• It is termed as the so called “I” the
Brahman
I am the Brahman
[email protected]
Yajur. Brahmachaaranya, Swanubhava
"€ÿÁÏ £ëöÁé¬Ãé"
(¦ÁüŧÊížÁ¥ÁÅ)
¬ÁíœÁÐ ¡Áõ§ÁßÐ ¡Á§ÂœÁé €œÁë
£ëÿÁéªÁ£ÊâþÁ ©Á§ÃßœÁÐ |
€¬ÄéœËê•
Áê ¡Á§Â¥Á§Áî, œÊþÁ £ëÿÁé
swatah puurnah paraatma
atra brahma||sabdaena varnitah |
¤Á©Â¥ÁêÿÁ¥÷
asmeetyaikya paraamarsa, taena brahma bhavaamy aham ||
[email protected]
Yajur. Brahmachaaranya, Swanubhava
Aham Brahma Asmi
What is described by the word Brahman
• It is natural and independent
• It is complete and perfect
• On careful analysis it is the one and
same in all
• By that I have become to be known as
Brahman
I am the Brahman
[email protected]
Yajur. Brahmachaaranya, Swanubhava
"œÁœÁàí¥Á¬Ã"
(³Â¥Á©ÊžÁ¥ÁÅ)
ˆ•
Á¥Ê©Â €žÃíœÄ¦ÁÏ ¬ÁþÂä¥Á§ÁÆ¡Á
©Ã©Á§ÃØœÁÏ
¬ÁÇ«ÊÛÐ ¡Áô§Â €ŸÁÅþ¡Áê¬Áê,
œÂžÁǏ
ÁàíÏ œÁžÃœÄ§ÁêœÊ
||
Ekamaevaa
adwiteeyam
san naama ruupa vivarjitam
|
srishtaeh puraa adhunaa pyasya, taadriktwam tad iteeryatae ||
[email protected]
Saama, Chandyoga, Upadaesa
Tat Twam Asi
That which is
• One and the same in all and Second to none
• Not having any Name and Form
• Before all this creation (very ancient)
• But ever new – that is named the as Tat
• That Tat is you (thou art that)
Thou art That
[email protected]
Saama, Chandyoga, Upadaesa
"œÁœÁàí¥Á¬Ã"
(³Â¥Á©ÊžÁ¥ÁÅ)
ªÍëœÁŧÊâÿÊþÃâë¦Á œĜÁÏ, ©Á¬Áàí
œÁë¬ÁàíÏ¡ÁžÊ§ÃœÁ¥÷ |
ˆ
ÁœÂë
ÂëÿÁêœÊ €¬ÄœÃ žÁžË•
Áê
¥ÁþÁŤÁƦÁœÂ¥÷
||
Srotur daeha endriya
ateetam, vastwatrastwampadaeritam
|
Ekatraa graahyatae aseeti dadaikya manubhuuyataam ||
[email protected]
Saama, Chandyoga, Upadaesa
Tat Twam Asi
• It is beyond the perception by the five
senses
• To be grasped and understood like any of
the objects
• It is to be known as the same, one single
one in all
• It can be only experienced subjectively
Thou art That
[email protected]
Saama, Chandyoga, Upadaesa
"€¦Á¥Á ÂœÂé £ëÿÁé"
(ۥ
Á§Á훩ʞÁ¥ÁÅ)
¬Áí¡Áë•
ª €¡Á§Í¯ÁœÁí¥÷
€¦Á¥ÃœÁÅê
ÃàœÍ ¥ÁœÁ¥÷ |
€ÿÁÏ•
§žà žÊöÁþÁàÏ,
¡ÁëœÁê
ÂœÊéœÃayamityuktito
ĦÁœÊ || matam |

swaprakaaSaa
aparokshatwam
ahamkaaraadi daehaantam, pratyagaatmaeti geeyatae ||
[email protected]
Adharvana, Maandookya, Saakshaatkaara
Ayam Atmaa Brahma
• It is self illuminating and the Supreme
• It is to be understood as that
• which is internal to the sareera and
ahamkaara etc.,
• It is praised as the Pratyag Atmaa
That Brahman is the Atman
[email protected]
Adharvana, Maandookya, Saakshaatkaara
"€¦Á¥Á ÂœÂé £ëÿÁé"
(ۥ
Á§Á훩ʞÁ¥ÁÅ)
žÁǪÁê¥Á ÂþÁ¬Áê ¬Á§Áí¬Áê,
ü
ÁœÁ¬ÁàœÁàí ¥Ä§ÁêœÊ |
£ëÿÁéªÁ£ÊâþÁ œÁžÁçëÿÁé, ¬Áí
¡Áë
Â
ªÂœÁé
§ÁÆ¡Á•
Á
¥÷
||
drisyamaanasya sarwasya, jagatastattwam eeryatae |
Brahma sabdaena tad Brahma, swa prakaasa atma ruupakam ||
[email protected]
Adharvana, Maandookya, Saakshaatkaara
Ayam Atmaa Brahma
• It is the power or energy of the entire
world that is visible
• It is to be known by the word Brahma
• That Brahma glows by itself
• And it glows in the shape of Atma
every where
That Brahman is the Atman
[email protected]
Adharvana, Maandookya, Saakshaatkaara
Aham Atmaa Gudaakesa……..…X, 20
Vidya vinaya sampanne …….…..V, 18
Aksharm Brahma paramam .…VIII, 03
Vedaanam saama vaedo …….…..X, 22
[email protected]
Mamaivaamso jeeva ………….XV, 07
ダウンロード

Document