JAPANESE
Good Morning (polite)
Ohayou Gozaimasu
おはよう ございます
Enter and Exit
Arrival (Visiting Location)
Shitsureishimasu
しつれいします
Ojyamashimasu
おじゃまします
Leaving =
Osaki ni Shitsureishimasu
おさき に しつれいします
•Otsukaresama deshita
おつかれさま でした
Request
• Sumimasen (Copy no shikata wo) oshiete kudasai
すみません(こぴー の しかた を)おしえて ください
•….Tsukatte ii desuka?
つかって いい ですか?
•Douzo
どうぞ
•Onegaishimasu おねがいします
Apology/Rejection
•Muri desu / Dekimasen
(Strong)
むりです/できません
•Sumimasen
すみません
•Gomennasai
ごめんなさい
•Kyou ha Chotto…
きょう は ちょっと。。。
•Sore ha Chotto…
それ は ちょっと。。。
Self Introduction
• Amerika no (Shiatoru) kara kimashita, (Jennifer Kawakami) desu.
あめりか の(しあとる)から きました、(ジェニファー)です
• (Taga) Koukou de hataraite imasu.
(たが)こうこう で はたらいて います。
• (Hitachishi) no Kyouikuka de hataraite imasu.
(ひたちし)の きょういくか で はたらいて います。
• Yoroshiku Onegaishimau
よろしく おねがいします
Free Response:
Watashi no senkou ha (Shuukyou) desu.
わたし の せんこう は(しゅうきょう)です
Nihongo wo (san nen kan) benkyou shimashita.
にほんご を さん ねん かん べんきょう しました
Nihon no (tabemono) ga suki desu moshi osusume ga attara oshiete kudasai.
にほん の たべもの が すき です。もし おすすめ が あったら おしえて ください。
• Kanojo ha imasuka?
かのじょ は いますか?
• Kareshi ha imasuka?
かれし は いますか?
• Nan sai desuka?
なん さい ですか?
• Amerikajin ha minna debu desho?
あめりかじん は みんな デブ でしょ?
Nihon igai deha sono shitsumon ha shinai no ga futsuu
desu.
にほん いがい では その しつもん は しない
の が ふつう です。
How do you say … in Japanese?
Hai / Iie はい/いいえ
Un/uun うん/ううん
• Nanika dekiru koto arimasuka?
なにか できること ありますか?
• Mou ikkai
もういっかい
• Muzukashi
むずかしい
• Wakaranai
わからない
ダウンロード

Survival Japanese